Gehoorverlies onderzoek

Onderzoek

Hoe belangrijk is het om goed te horen? Hier leest u over enkele onderzoeken die de inspiratie waren voor de Internationale Campagne voor Beter gehoor.

Een recente studie door het National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDOCD) bevestigt wat al geruime tijd wordt vermoed: er is een verband tussen gehoorverlies en depressie. Gehoorverlies zorgt voor communicatieproblemen die op hun beurt kunnen leiden tot schaamte, frustratie en vermoeidheid. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen zich onttrekken aan sociale activiteiten en geïsoleerd raken. Het is die sociale isolatie die gevoelens van eenzaamheid, onbegrip en depressie veroorzaakt.

Dr. Chuan-Ming Li, de auteur van het onderzoek, merkte op dat meer dan 11% van de volwassenen met ‘licht of veel gehoorverlies’ last had van matige tot ernstige depressies. Ter vergelijking; dit is ruim tweemaal zoveel als mensen met een ‘uitstekend gehoor’ (5%). Dr. Li brengt in zijn studie geen oorzaak-en-gevolg relatie tot stand. Dr. Sergei Kochkin (Better Hearing Institute) doet dat daarentegen wel. Uit zijn onderzoek blijkt dat 9 van de 10 mensen, na professionele ondersteuning en de aanschaf van een hoortoestel, vinden dat hun kwaliteit van leven significant is verbeterd.

Lees een intervieuw met Dr. Chuang-Ming Li (Engels) | Bekijk het onderzoek van Dr. Sergei Kochkin (Engels)

Onderzoekers van het Brain and Behavior Laboratory aan de universiteit van Colorado bestudeerden neuroplasticiteit en de impact van leeftijdsgerelateerd gehoorverlies op de hersenen. Ze ontdekten dat de hoorgebieden van de hersenen krimpen, wanneer gehoorverlies optreedt. Vervolgens spreekt het brein andere gebieden aan om geluidsimpulsen alsnog te kunnen verwerken. Deze vorm van compensatie verhoogt de gehele belasting van de hersenen en kan bijdragen aan cognitieve achteruitgang.

Dr. Anu Sharma van het Brain and Behavior Laboratory:
"Recente rapporten beschrijven een significante relatie tussen leeftijdsgerelateerd gehoorverlies en dementie. Compenserende reorganisatie van de hersenen gekoppeld aan gehoorverlies zou hierin een rol kunnen spelen.”

Verder zegt ze: “Zelfs kleine gradaties van gehoorverlies kunnen veranderingen in de hersenen veroorzaken. Om het brein te beschermen tegen deze reorganisatie, zouden gehoortesten voor volwassenen en ondersteuning in de vorm van gehoorapparaten veel eerder moeten worden overwogen.”

Bekijk het onderzoek van het Brain and Behavior Laboratory (Engels)

Uit een recente studie van de Johns Hopkins University en het National Institute on Aging blijkt dat ouderen met gehoorverlies op den duur aanzienlijk meer kans hebben om dementie te ontwikkelen dan mensen met een goedwerkend gehoor. Ondanks dat de link tussen gehoorverlies en dementie nog niet exact duidelijk is, kan volgens de onderzoekers wel worden gesteld dat deze bevindingen leiden tot nieuwe manieren om dementie te bestrijden.

Hierbij gaan ze ervan uit dat aan de twee aandoeningen een gemeenschappelijke pathologie ten grondslag ligt, of dat de overmatige spanning voor het decoderen van geluid de hersenen dusdanig belast, waardoor ze kwetsbaarder worden voor dementie. Daarnaast leeft de opvatting dat het sociale isolement, als gevolg van het gehoorverlies, óók een factor is die dementie en andere cognitieve stoornissen kan verergeren. "Wat de oorzaak ook is," stelt het instituut, "het biedt een startpunt voor hulp, bijvoorbeeld zoiets eenvoudigs als gehoorapparaten. Deze kunnen dementie vertragen of zelfs voorkomen doordat deze het gehoor van patiënten verbeteren."

Lees meer over de studie van de Johns Hopkins University (Engels)

Een Johns Hopkins-studie toont aan dat het dragen van hoortoestellen kan helpen bij het uitstellen van toekomstige cognitieve problemen. Het onderzoek omvatte ruim 250 mensen (rond de 75 jaar), waarvan het merendeel kampt met mild, matig of ernstig gehoorverlies. Op drie verschillende momenten, verdeeld over een periode van 20 jaar, ondergingen zij tests met betrekking tot het geheugen, leren, verwerkingssnelheid en aandacht.

Tijdens de onderzoeksperiode was bij alle deelnemers een daling te zien van de cognitieve capaciteiten. Echter, degenen die hun gehoorverlies niet compenseerden met een hoortoestel, lieten veruit de grootste achteruitgang zien. Deelnemers die wél een hoortoestel droegen, vertoonden daarentegen slechts een iets lichtere daling dan de personen met een normaal gehoor.

Hoofdonderzoeker Jennifer Deal: “Deze studie is belangrijk omdat deze zich richt op een factor die vatbaar is voor behandeling. Hierdoor kan cognitieve achteruitgang mogelijk worden uitgesteld.”

Johns Hopkins lanceert binnenkort een nieuwe studie. Hierin wordt de invloed van behandeling en van hoortoestellen op de cognitieve mogelijkheden verder onderzocht.

Bekijk het onderzoek van Jennifer Deal (Engels) | Lees een artikel over dit onderzoek (Engels)