Laatste gehoortest

Wanneer was uw laatste hoortest?

Voor veel mensen is hierop het antwoord: "Bij de schooldokter". En dat is natuurlijk geen enkel probleem, totdat u de leeftijd van 55 hebt bereikt. Vanaf dan is het verstandig om ieder jaar een hoortest te doen om zo de status van uw gehoor te monitoren. Waarom? We leggen het graag aan u uit.

 

Het gehoor is belangrijk voor de verbinding met de mensen om u heen. Met uw partner en uw (klein)kinderen, maar ook met uw vrienden en collega's wilt u moeiteloos kunnen praten. Een goed gehoor is hiervoor enorm belangrijk. Gehoorverlies kan ervoor zorgen dat u zich in minder sociale interacties mengt. Op termijn kan dit negatieve gevolgen hebben voor de mentale gezondheid. Lees meer over deze gevolgen

 

Uw gehoor verslechtert geleidelijk, waardoor het voor uzelf in eerste instantie onopgemerkt blijft. Vaak hebben mensen om u heen al eerder in de gaten dat uw gehoor achteruit gaat. Ze merken dat ze luider moeten spreken, of zich vaak moeten herhalen. Dit kan leiden tot spanningen in de onderlinge relatie. Het is dus belangrijk om regelmatig een hoortest te doen om objectief te beoordelen wat de conditie van uw gehoor is.

Uw gehoor en de techniek van moderne hooroplossingen blijft zich ontwikkelen. Uw gehoor is onderhevig aan slijtage en neemt daardoor ieder jaar een beetje af. Ook als u al een hooroplossing gebruikt, is een jaarlijkse test dus belangrijk om een goede instelling te garanderen. Daarnaast heeft de techniek van hoortoestellen niet stil gestaan. Het kan zijn dat er nieuwe modellen op de markt zijn die beter bij uw situatie passen, of dat door middel van een software update uw gehoorverlies beter gecompenseerd kan worden. 

 

Vanaf uw 55ste stijgt de kans dat uw gehoor significant afneemt. Het is belangrijk om gehoorverlies snel aan te pakken. U zult namelijk opnieuw moeten 'leren' om te horen met een hoortoestel. Als u er op tijd bij bent is het wennen aan een hooroplossing relatief eenvoudig. Echter, als u na jaren van gehoorverlies pas uw eerste hoortoestel laat aanmeten, is het wennen hieraan een stuk lastiger.

Hoortest

Een hoortest is er bij de meeste audiciens in twee vormen. De hoorscreening en de volledige hoortest. De hoorscreening is een korte test van ongeveer 15 minuten waarbij middels een piepjestest wordt vastgesteld hoeveel decibel verlies beide oren hebben op een aantal verschillende toonhoogtes. Bij een volledige hoortest wordt ook gekeken naar de fysieke conditie van het oor en er wordt een spraakverstaanbaarheidstest gedaan. Voor deze test moet u gemiddeld een uur vrijmaken in uw agenda.

Zolang er bij een eerder hoortest nog geen significant gehoorverlies is gemeten, kunt u volstaan met een jaarlijkse hoorscreening.

U kunt uw gehoor laten testen bij een KNO arts, het audiologisch centrum of bij de audicien. Voor de KNO arts of het audiologisch centrum heeft u een verwijzing van uw huisarts nodig. Voor een afspraak bij de audicien is dit geen voorwaarde. Naast de hoortest bij bovengenoemde instanties kunt u nu uw gehoor laten testen in onze campagnebus. Daarmee rijden we door Nederland om op locatie vrijblijvende hoortesten te doen.

*
*
*
Voorwaarden
*
Traffic source