Hoortoestellen kunnen bescherming bieden tegen cognitieve achteruitgang

4 april 2015

Een Johns Hopkins-studie toont aan dat het dragen van hoortoestellen kan helpen bij het uitstellen van toekomstige cognitieve problemen. Het onderzoek omvatte ruim 250 mensen (rond de 75 jaar), waarvan het merendeel kampt met mild, matig of ernstig gehoorverlies. Op drie verschillende momenten, verdeeld over een periode van 20 jaar, ondergingen zij tests met betrekking tot het geheugen, leren, verwerkingssnelheid en aandacht.

Tijdens de onderzoeksperiode was bij alle deelnemers een daling te zien van de cognitieve capaciteiten. Echter, degenen die hun gehoorverlies niet compenseerden met een hoortoestel, lieten veruit de grootste achteruitgang zien. Deelnemers die wél een hoortoestel droegen, vertoonden daarentegen slechts een iets lichtere daling dan de personen met een normaal gehoor.

Hoofdonderzoeker Jennifer Deal: “Deze studie is belangrijk omdat deze zich richt op een factor die vatbaar is voor behandeling. Hierdoor kan cognitieve achteruitgang mogelijk worden uitgesteld.”

Johns Hopkins lanceert binnenkort een nieuwe studie. Hierin wordt de invloed van behandeling en van hoortoestellen op de cognitieve mogelijkheden verder onderzocht.

Bekijk het onderzoek van Jennifer Deal (Engels) | Lees een artikel over dit onderzoek (Engels)

Hoortoestellen tegen cognitieve achteruitgang