Depressie mogelijk gevolg van gehoorverlies

13 maart 2014

Een recente studie door het National Institute on Deafness and Other Communication Disorders (NIDOCD) bevestigt wat al geruime tijd wordt vermoed: er is een verband tussen gehoorverlies en depressie. Gehoorverlies zorgt voor communicatieproblemen die op hun beurt kunnen leiden tot schaamte, frustratie en vermoeidheid. Daarnaast zorgt het ervoor dat mensen zich onttrekken aan sociale activiteiten en geïsoleerd raken. Het is die sociale isolatie die gevoelens van eenzaamheid, onbegrip en depressie veroorzaakt.

Dr. Chuan-Ming Li, de auteur van het onderzoek, merkte op dat meer dan 11% van de volwassenen met ‘licht of veel gehoorverlies’ last had van matige tot ernstige depressies. Ter vergelijking; dit is ruim tweemaal zoveel als mensen met een ‘uitstekend gehoor’ (5%). Dr. Li brengt in zijn studie geen oorzaak-en-gevolg relatie tot stand. Dr. Sergei Kochkin (Better Hearing Institute) doet dat daarentegen wel. Uit zijn onderzoek blijkt dat 9 van de 10 mensen, na professionele ondersteuning en de aanschaf van een hoortoestel, vinden dat hun kwaliteit van leven significant is verbeterd.

Lees een intervieuw met Dr. Chuang-Ming Li (Engels)

Depressie