Driekwart respondenten schaamt zich voor gehoorverlies

20 mei 2019

Wereldwijd onderzoek toont aan dat driekwart van de respondenten zich schaamt voor zijn gehoorverlies.

Een recent enquête-onderzoek [1] in tien landen toont aan hoe mensen wereldwijd tegenover hun eigen gehoor staan en dat het aanpakken van gehoorverlies de kwaliteit van leven aanzienlijk kan verbeteren. Het onderzoek had specifiek ten doel om de gewoonten van mensen met een gehoorverlies onder de loep te nemen.

Deze studie in opdracht van de Internationale Campagne voor Beter Gehoor [The International Campaign for Better Hearing] concludeert dat 74% van alle slechthorende respondenten wereldwijd zich ooit wel eens schaamt, terwijl 69% zich wel eens zorgen maakt, 64% zich sociaal geïsoleerd voelt, 59% moe of zelfs uitgeput is, 62% boos of gefrustreerd is en 49% zich zelfs wel eens onveilig voelt als gevolg van het gehoorverlies.

De VS staat bovenaan de ranglijst met 81% respondenten die zich door hun gehoorverlies sociaal geïsoleerd voelen, terwijl mensen in Spanje zich het vaakst onveilig blijken te voelen als gevolg van hun gehoorprobleem (79%).

Nadat ze zich bewust waren geworden van hun gehoorprobleem, stelden 3 op de 10 mensen onderzoek en behandeling van hun gehoorprobleem uit omdat ze dachten dat slechthorendheid bij ouder worden hoort en dat daar niets aan te doen valt. Nog eens 24% stelde het bezoek aan deskundige zorgverleners nog even uit omdat ze zich ervoor schaamden.

De meest voorkomende oplossing voor gehoorverlies was het aanmeten van een hoortoestel. Het is zelfs zo dat meer dan 8 op de 10 respondenten in de helft van alle onderzochte landen aangaf hoortoestellen te dragen. Veelzeggend is dat 84% van hen liet weten dat hun leven als gevolg van de behandeling verbeterd is.

Uit de enquête kwam ook naar voren op welke manier het besef doordrong dat men gehoorverlies had: voor 62% werd gesprekken voeren moeilijk, 60% moest de radio en TV harder zetten en in 51% van de gevallen maakten vrienden en familie duidelijk dat men bepaalde geluiden niet meer hoorde.

“Over het algemeen lijkt het erop dat het opmerken van een gehoorprobleem niet altijd aanleiding is om advies in te winnen. Het lijkt eigenlijk wel alsof we bereid zijn om een behoorlijke tijd te wachten en verder te leven met onze klachten,” zegt Paul Vondenhoff, Directeur van Van Boxtel hoorwinkels. “Gezien het grote verschil dat de behandeling van gehoorverlies maakt voor ons leven en welzijn, willen wij meer mensen stimuleren om hun gehoor te laten testen zodra ze merken dat hun gehoor aan het veranderen is.”

De enquête van de Internationale Campagne voor Beter Gehoor onderzocht ook of mensen met gehoorverlies zich bewust waren van het verband tussen onbehandeld gehoorverlies en algemene gezondheidsklachten. De resultaten tonen aan dat de meerderheid van de respondenten wereldwijd een alarmerend gebrek aan kennis heeft over hoe gehoorverlies de algemene gezondheid kan schaden. Terwijl de meesten zich wel bewust zijn van het verband tussen gehoorverlies en sociaal isolement en depressie, is meer dan driekwart er zich niet van bewust dat gehoorverlies kan leiden tot hartklachten, beroerte en diabetes. Bovendien is 80% zich er niet van bewust dat onbehandeld gehoorverlies risico verhogend is voor het ontwikkelen van dementie.

De Campagne voor Beter Gehoor geeft voorlichting en bepleit het belang van de jaarlijkse hoortest voor mensen van boven de 55, omdat zij een groter risico op gehoorverlies lopen. Dit initiatief wordt in Nederland mogelijk gemaakt door Van Boxtel hoorwinkels.

 

[1] De enquête werd uitgevoerd in 10 representatieve landen: Ierland, het Verenigd Koninkrijk, de VS, Canada, Nieuw-Zeeland, Australië, Nederland, Frankrijk, Portugal en Spanje.In totaal 1.024 volwassenen (ca. 100 per markt), voornamelijk met lichte tot matige gehoorverliezen, werden bevraagd, net als de familieleden van mensen met gehoorklachten. Alle aangehaalde statistische gegevens zijn gebaseerd op het wereldwijde gemiddelde, verkregen uit de resultaten van de respondenten uit alle 10 de landen waar de enquête was uitgezet.